Over de Federale Prijs Armoedebestrijding

Een goed armoedebestrijdingsbeleid speelt in op wat er leeft binnen de samenleving. Daarom werd op 4 juli 2008 de Federale Prijs Armoedebestrijding in het leven geroepen als een onderdeel van het eerste Federale Armoedebestrijdingsplan. Armoede laat onze samenleving niet onbewogen. Getuigen daarvan zijn de vele individuen en organisaties die zich dag na dag inzetten om de armoede te bestrijden. Deze prijs wil dergelijke initiatieven steunen en belonen om zo  bij te kunnen dragen tot een warmere samenleving.

Sinds de lancering hebben reeds enkele honderden organisaties jaarlijks meegedongen naar deze erkenning. Stuk voor stuk pareltjes. Projecten die getuigen van een individuele en/of collectieve drijfveer om ook hun steentje bij te dragen aan het wegwerken van armoede.

 

2018: de 10 editie

Deze tiende verjaardag nodigt uit om zowel terug te blikken op de vorige edities als om een nieuw momentum te creëren voor een ambitieuze en duurzame toekomstvisie op armoedebestrijding. Daarom werd aan de projecten die de voorbije jaren als laureaat of genomineerde gelauwerd werden, gevraagd om hun visie(s) te beschrijven over hun toekomstige actie(s) en uitdagingen om armoede tegen te gaan.

Uit deze inzendingen maakt een jury samengesteld uit experten uit armoedeverenigingen, non-profitorganisaties, … een shortlist van 9 kandidaten die meedingen naar de hoofdprijs van 15.000 euro.

Nieuw dit jaar is dat de eindbeslissing in het kamp van de burger ligt. Iedereen kan via deze website stemmen op hun favoriete kandidaat.