De winaars

Voor Vlaanderen: Slaatje Praatje

Voor Wallonië: Racynes

Voor Brussels: L'Ilôt

Samen ruimte maken voor relatie ouder/kind als armoede het gezinsleven bezwaart

Er is hier sprake van een unieke samenwerking tussen een bedrijf, een opleidingsinstelling, een openbaar bestuur en samenlevingsopbouw.

Een mobiele sociale kruidenier van vijf plattelandsgemeenten is uniek in Vlaanderen.

L'Ilot is sinds 1960 actief in het begeleiden van daklozen via een aanbod aan diensten georganiseerd rond 5 assen

Met hun tijdelijke woonprojecten in leegstaande huisvesting kan Samenlevingsopbouw Brusel aan gezinnen met een laag inkomen gedurende 3 tot 4 jaar een time-out aanbieden op de reguliere en (te) dure woningmarkt.

Mentor-Escale staat in voor het begeleiden van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen

RWADE pleit voor de erkenning en naleving van een recht op toegang tot energie voor iedereen

Het doel is om de onzekere en precaire situatie van jongeren van vreemde origine aan te pakken door middel van hun sociaal-professionele integratie te bevorderen.

Racynes VZW is een organisatie die acties ontwikkelt in de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting met een eigen filosofie op vlak van persoonlijke, educatieve en sociale ontwikkeling.