RWADE

Op welke substantiële en duurzame manier tracht deze organisatie armoedebestrijding aan te pakken?

RWADE is een netwerk van sociale organisaties, vakbonden, milieuorganisaties, consumentenorganisaties, organisaties voor armoedebestrijding en organisaties voor levenslang leren. De organisatie heeft op deze manier een vertegenwoordiging van energieverbruikers opgezet met bijzondere aandacht voor de kwetsbare huishoudens.

Om meer inzicht in de problematiek en expertise te verwerven, heeft de organisatie de dienst Energie Info Wallonie opgericht. Deze dienst informeert de sociale belangenorganisaties en burgers en helpt hen hun rechten te beschermen. Zo organiseert RWADE reeds verschillende jaren tal van trainingen voor zowel burgers als andere sociale tussenpersonen uit de sector.

Dankzij ervaringen die werden verzameld op het werkveld, kon het netwerk een rijke en gevarieerde expertise opbouwen rond energievraagstukken zoals consumentenbescherming, prijsstelling, verbeterde energieprestaties van woningen, enz.

 

Welke partnerschappen en samenwerkingsmethoden maakt dit project uniek op het vlak van armoedebestrijding?

RWADE is een schakel tussen expertenorganisaties en/of belangenorganisaties die via activiteiten voor permanente bijscholing, opleidingen, animaties en bewustmakingscampagnes de burger wegwijs maakt in het complexe energielandschap en brandstofarmoede bestrijdt.

De organisatie is een erkende gesprekspartner die toeziet op de deelname van de consument aan de implementatie en de evaluatie van het energiebeleid.

 

Welke visie heeft de organisatie om haar toekomstige uitdagingen op het vlak van armoedebestrijding, duurzaam aan te pakken?

RWADE pleit voor de erkenning en naleving van een recht op toegang tot energie voor iedereen, voortvloeiend uit het recht op behoorlijke huisvesting, in overeenstemming met de menselijke waardigheid en de sociale en ecologische vereisten van optimale energie-efficiëntie.

Elk huishouden moet in de toekomst de mogelijkheid hebben om de energie-efficiëntie van zijn huis te optimaliseren. Er mag geen onderbreking worden toegestaan zonder voorafgaand onderzoek van de gezinssituatie door justitie.