Racynes

Op welke substantiële en duurzame manier tracht deze organisatie armoedebestrijding aan te pakken?

Racynes VZW is een organisatie die acties ontwikkelt in de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting met een eigen filosofie op vlak van persoonlijke, educatieve en sociale ontwikkeling.

Het doel is om mensen te ondersteunen in de richting van een betere integratie in de samenleving, met respect voor hun fundamentele rechten (toegang tot onderwijs, cultuur, een sociaal leven, voeding, …). Niet alleen zijn hun activiteiten nuttig voor de samenleving, maar dragen ze ook bij tot de erkenning en trots van alle deelnemers.

Bij aanvang in 2008 bestond de vzw slechts uit 1 trailer en 1 moestuintje. Over een periode van 10 jaar tijd groeide de organisatie uit tot een animatieboerderij die voor iedereen toegankelijk is.

Heden beschikt de vzw momenteel over:

 • 12 werknemers,

 • 15 vrijwilligers,

 • een sociale kruidenier (4000 bezoeken/jaar, 391 begunstigden),

 • een sociaal restaurant (2000 maaltijden/jaar),

 • verschillende inschakelingsworkshops (100 volwassenen/jaar),

 • een onthaal bij 10 landbouwers,

 • 6 sprinkplankwoningen met bijkomende hulpverlening bij de huisvesting,

 • opleidingen voor jongeren van 15 tot en met 24 jaar die de school hebben verlaten,

 • een huiswerkschool,

 • project in kader van het federaal project “kinderen eerst”,

 • en zo veel meer ...

 

Welke partnerschappen en samenwerkingsmethoden maakt dit project uniek op het vlak van armoedebestrijding?

Op vlak van armoedebestrijding werkt Racynes samen met een sociale kruidenier, een sociaal restaurant en 10 winkels.

Ook neemt de vzw deel aan het Federaal Platform “Kinderen Eerst” samen met 'ONE', PMS, OCMW, CPMS en SLSP.

Op vlak van Sociale cohesie neemt de organisatie het ondervoorzitterschap van het Plan de Cohésion Sociale (PCS) van Oupeye waar.

In kader van het bestrijden van schoolverzuim maakt Racynes ook werk van een ESF-project ('NEET' en 'EAJ'). Daarnaast heeft de organisatie ook samen met 'AMO', de 'CPMS', de scholen voor sociale inschakeling een ESF-project rond geestelijke gezondheid.

In kader van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) heeft de organisatie het voorzitterschap van CALIF VZW die 50 actoren van de SPI groepeert.

 

Welke visie heeft de organisatie om haar toekomstige uitdagingen op het vlak van armoedebestrijding, duurzaam aan te pakken?

Racynes wens haar acties verder te zetten en wenst daarbij de nadruk te leggen op haar gastvrij en toegankelijk karakter. De organisatie tracht daarenboven de werking zo duurzaam mogelijk te maken. Het respect voor duurzame ontwikkeling bepaalt immers de keuzes van de organisatie.

De boerderij behoort tot de vzw en zal binnen 3 jaar winstgevend zijn via de huuropbrengsten van de sociale woningen.

Een van de belangrijkste uitdagingen en werkpunten voor de toekomst volgens de organisatie is het strijden tegen elke mogelijke vorm van sociale uitsluiting en het opvoeren van de tranversale strijd tegen grote armoede.