L'ilot

Op welke substantiële en duurzame manier tracht deze organisatie armoedebestrijding aan te pakken?

L'Ilot is sinds 1960 actief in het begeleiden van daklozen via een aanbod aan diensten georganiseerd rond 5 assen: meest dringende opvang, tijdelijke huisvesting, voeding, huisvesting, opleiding/tewerkstelling.

In het kader van de as 'huisvesting' heeft L'Ilot in 2015 een regionale Brusselse cel "Capteur et Créateur de Logements" (CCL) opgericht om menswaardige, duurzame en betaalbare 'huisvestingsoplossingen' te ontwikkelen voor de dak- en thuislozen.

Het resultaat hiervan is dat ruim 40 personen gehuisvest worden per jaar.

 

Welke partnerschappen en samenwerkingsmethoden maakt dit project uniek op het vlak van armoedebestrijding?

De strategie en de methodologie van Capteur et Créateur de Logements worden gedefinieerd door 1 stuurgroep, samengesteld uit Brusselse actoren op het vlak van steun aan daklozen (AMA, FédéBico, La Strada, Diogènes, Source, FamiHome, Samusocial, Leger des Heils, Straatverplegers en Smes B) en van strijd tegen armoede en uitsluiting van huisvesting (RBDH, Forum Bruxelles contre les Inégalités).

De gevonden en/of gecreëerde woningen worden gerenoveerd en/of beheerd in samenwerking met de SIK (Sociaal Immobiliënkantoor). Alle geherhuisveste personen worden opgevolgd door de thuisbegeleidingsdiensten.

 

Welke visie heeft de organisatie om haar toekomstige uitdagingen op het vlak van armoedebestrijding, duurzaam aan te pakken?

L'Ilot zoekt en creëert huisvestingen voor alle Brusselse diensten die daklozen steunen via 4 soorten acties:

  • begeleiding naar huisvesting toe via individuele coaching van de daklozen

  • begeleiding van sociale investering in het opzetten van onroerende projecten met een sociaal doel

  • installatie van tijdelijke modulaire huisvesting in lege gebouwen

  • verwerven en/of renoveren van gebouwen

De ambitie van het Capteur et Créateur de Logement bestaat eruit om de noden te lenigen inzake huisvesting van de hele Brusselse daklozensector: +/- 4000 personen moeten geherhuisvest worden.