Le Monde des Possibles

Op welke substantiële en duurzame manier tracht deze organisatie armoedebestrijding aan te pakken?

Dankzij het project 109 (“sang neuf” wat firguurlijk begrepen wordt als “vers bloed”), werden 12 jonge migranten begeleid door Luikse senioren in hun zoektocht naar werk en bij andere administratieve handelingen.

Het doel is om de onzekere en precaire situatie van deze jongeren van vreemde origine aan te pakken door het bevorderen hun sociaal-professionele integratie. Hierbij wordt actief gezocht naar oplossingen voor de problemen die deze jongeren dagelijks ondervinden.

Vier van begeleide jongeren werk gevonden en de meesten zijn ingeschreven voor een opleiding.

Het project werd ondertussen geïntegreerd in de werking van de vzwLe Monde des Possibles en laat toe dat de 8 andere jongeren hieraan deelnemen. Samen met de andere projecten van de vzw en de sociale dienst zorgt dit ervoor dat de jongeren een volledige en geïndividualiseerde begeleiding krijgen.

Het peter- of meterschap dat dankzij het project 109 wordt aangeboden, helpt deze jongeren, naast hun zelfvertrouwen vergroten, ook bij de ontwikkelen van een professioneel project en sociaal-professioneel netwerk.

Voor de mentors is dit een kans om hun ervaring te delen en waarderen, maar ook om de realiteit van migratie beter te begrijpen en een burgerschapsactie te ondernemen.

 

Welke partnerschappen en samenwerkingsmethoden maakt dit project zo uniek op het vlak van armoedebestrijding?

Er werd samengewerkt met CRIPEL en IRFAM om een opleiding in te voeren voor de peters en meters. Le Monde des Possibles werkt ook samen met de jongerenafdeling van het OCMW die andere jongeren in moeilijkheden naar de vzw doorverwijst.

Bovendien stuurt de “Service Volontariat de la Province de Liège” regelmatig senioren door die ook peter of meter willen worden. Tot slot neemt de organisatie actief deel aan de platformen van het SPI (Socioprofessionele inschakeling) en aan een werkgroep rond huisvesting, waardoor het netwerken dat in dit kader essentieel is, versterkt wordt.

 

Welke visie heeft de organisatie om haar toekomstige uitdagingen op het vlak van armoedebestrijding, duurzaam aan te pakken?

Le Monde des Possibles wilt de burgers bewustmaken van de rijkdom van het peter- en meterschap en zo het doelpubliek uitbreiden (jongeren die afhaken, asielzoekers),..

De organisatie wilt regelmatiger workshops organiseren om het werk van de tandems en hun collectief denken te ondersteunen alsook om het peterschap meer te benadrukken tijdens hun beroepsgerichte opleidingen (Sirius/coding; Univerbal/tolken).

Via deze ontwikkelingen wordt de huidige dynamiek versterkt en wordt het isolement van een kwetsbaar publiek verder bestreden.